Köregistrering

Välj kö 

Registrera dig nedan så kan du sedan logga in och göra intresseanmälningar på lediga objekt. Du kan också skapa din egen sökprofil och få förslag med e-post på objekt som matchar dina önskemål.

Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.

Medsökandes personnummer är redan registrerad till annan kundMedsökandes Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Profiluppgifter 

Medsökandes profiluppgifter

Önskemål 
För att få förslag genererat måste du, förutom att ange dina önskemål här nedan, kryssa i Ja, jag vill ha förslag enligt mina önskemål.
 
 
  (min 1)


 
  (min 1)
(alla)
Härryda kommun
Kungälvs kommun
Lerums kommun
Mölndals kommun
Godkännande 

Med anledning av din anmälan till Förbo AB:s bostadskö kommer vi att behandla personuppgifter om dig. Förbo är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Den här informationen, som Förbo i egenskap av personuppgiftsansvarig är skyldig att tillhandahålla, syftar till att informera dig om hur och varför denna personuppgiftsbehandling sker. Du kan när som helst kontakta oss på telefon 031-746 50 00 för mer information om detta.

Förbo behandlar de insamlade uppgifterna från dig för att kunna vidta de åtgärder som följer av att du begärt att få stå i Förbos bostadskö med syfte att i förlängningen ingå ett hyresavtal med oss.

Uppgifter du anger i anmälan till bostadskön (såsom namn, personnummer, adress, telefon och email), behandlas för att vi ska kunna kontakta dig angående eventuella erbjudanden om lägenhet samt för att kunna förmedla kontakt mellan avflyttande och inflyttande hyresgäster. Ditt personnummer kan också användas som användaridentitet vid inloggning på Förbos hemsida.

I samband med eventuellt erbjudande om lägenhet kommer dina uppgifter behandlas för att göra en kreditupplysning och inhämta uppgifter från referenser du lämnar till oss. För detta ändamål förmedlas uppgifter vidare till tredje part i form av kreditupplysningsföretag. Dessa uppgifter rensas när uthyrningsprocessen är klar.

Personuppgifter som kan förekomma om dig i e-postmeddelanden, webb-trafik, sparade dokument med mera samt inloggningsuppgifter till IT-system kommer med nödvändighet att behandlas automatiskt i våra IT-system.

Vi kommer att spara dina personuppgifter under tiden som du står i bostadskön. Väljer du att avregistrera dig från bostadskön kommer dina personuppgifter att raderas.

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt har du alltid rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen.